پیامبر مدار و قاطعیت
36 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » بهار و تابستان 1379 - شماره 14 و 15 (18 صفحه - از 322 تا 339)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی